Проектиране и производство на силози и бази за зърносъхранение

BG | EN | RO

Вентилационните системи на "ТОП-13" ЕООД са различни по модел и размер, така че да отговарят на специфичните нужди на клиента. Вентилационните системи на силозите включвавт термоконтрол, вентилатори и вентилационни канали. Силозите ни са оборудвани с термоконтрол, който представлява система от въжета, които отчитат температурата на зърното на всеки 0,5 м в силоза. Софтуеърът на термоконтрола дава възможност системата автоматично да включи вентилаторите, когато температурата в силоза се повиши. Термоконтролът може да е компютъризиран, или с табло за всеки отделен силоз.

Вентилаторите, с които са оборудвани силозите "ТОП-13", дават възможност през всеки кубически метър зърно да преминават 20 000 куб.м за 1 час, което позволява зърното да бъде охлаждано бързо и да предотврати започването на нежелани процеси в зърното.

Вентилационните канали се залагат в бетонния под на силоза. Те са покрити с перфорирана ламарина, позволяваща преминаването на въздуха през целия силоз. Площта на вентилационните канали осигурява възможност през зърното да премине необходимото количество въздух.

Top