Проектиране и производство на силози и бази за зърносъхранение

BG | EN | RO

Силозите, произвеждани от "ТОП 13" ЕООД, служат за складиране и съхранение на всички видове зърнени култури. Те са произведени по съвременна технология, въведена от САЩ. Стените на силозите са изработени от вълнообразно нагъната галванизирана ламарина и се разполагат върху вентилируем плосък под.

Силозите са оборудвани със система от три отвора за изпразване, като основният се намира в центъра на силоза и от него се извършва изпразването на съоръжението. При необходимост от пълно изпразване на силоза се включва спомагателен шнек, който придвижва зърното от периферията към центъра.

Силозите са оборудвани с врата, през която се осъществява достъп до вътрешността на съоръжението. Вентилируемият под дава възможност при необходимост от дълготрайно съхранение да се регулира температурата на зърното чрез вентилатори, които се вкючват по определена схема. В зависимост от изискванията на клиента съоръженията могат да бъдат свързани към съществуващи вече складове. Обемът на силозите и капацитетът на транспортьорите се определят от нуждите на клиента. Всички съоръжения са съпроводени с инструкция за експлоатация.

При заявка от страна на клиента силозите могат да бъдат оборудвани с допълнително устройство за отчитане на температурата и влагата, както и механизъм за автоматично изключване на пълнене и изпразване на силоза. Практически съоръженията могат да бъдат обслужвани от един човек, тъй като всички операции са напълно механизирани.

Top