Проектиране и производство на силози и бази за зърносъхранение

BG | EN | RO

За централно изпразване на силоза предлагаме различни по дължина и капацитет изпразващи шнекове или редлери. Най-често те са снабдени с 3 независими клапи, а за по малките силози с 2 изпразващи клапи. Клапите са снабдени с механизъм за отваряне и затваряне, който е извън стените на силоза на удобно за работа място.

Последователното отваряне на клапите на изпразващия шнек позволява да се освободи и отвори вратата на силоза, за да се инсталира помитащият шнек. Помитащият шнек се инсталира в центъра на силоза, за да осигури максимално почистване на дъното на силоза.

Top