Проектиране и производство на силози и бази за зърносъхранение

BG | EN | RO

Нашите елеватори са изработени изцяло от поцинкована ламарина, като дебелината на ламарината е съобразена с височината на елеватора. Тяхната производителност варира от 5-700т/ч. Всички елеватори изработени от "ТОП-13" са снабдени със спирачка за обратен ход. Горната глава е проектирана така, че да се избегне максимално чупенето на зърното при преминаване през нея. Долната глава на елеватора е повдигната на 50 мм, за да се избегне попадането на зърно във влажна среда. Eлеваторът е оборудван с пластмасови кофички, с което се свежда до минимум опасността от взрив в елеватора. На долната глава има две врати за инспекция и почистване.

Top